Archive for the 'Dificultades de aprendizaxe' Category

Comprensión lectora, recursos para primaria

FICHAS PARA LER E CONTESTAR PREGUNTAS

Plan de lectura interactivo, CEIP de LORETO,  Fonte: M.C.E.P.-G.T. SEVILLA (1986)
Deseño e Actualización: Rafael González Moreno (2008). Colección de 100 textos de tipoloxía variada para traballar a comprensión lectora,  para todos os cursos de primaria. Descargables en pdf.

Banco de lecturas para primeiro ciclo de primaria, pdf de 85 páxinas, descargable de Google Docs, con selección de textos  coas súas respectivas preguntas de comprensión lectora.

12 fichas de Comprensión lectora directa. Seguir las indicaciones. 1º ciclo EP,

en formato Zip, para descargar, recollido da web ladislexia.net

 

 

200 fichas de colección de textos curtos para 1º e 2º de primaria, clasificados segundo tipo de actividades, no blog aula PT.

 

APLICACIÓNS ONLINE PARA TRABALLAR NO ORDENADOR

Aplicación LEA (Lectoescritura Adaptada), de Juan García Moreno, do CEIP Blas Infante, en Lebrija, Sevilla. Ten por obxectivo facilitar a aprendizaxe, semidirixida ou autónoma, das competencias lectoras e escritoras básicas, tanto na súa fase inicial como nas de afianzamento. Ver información didáctica sobre esta aplicación.

Aplicación ALE (Axuda á Lectoescritura), Aplicación desenvolvida pola Junta de Andalucía na que se presentan varias actividades de ortografía, lectura, escritura e vocabulario.  Autores: Francisco López Hijano y Francisco Vega Sepúlveda.

Ayudaalalectoescritura

Comprensión lectora (prácticas de lectura intensiva), recollido na web de xtec.cat. Múltiples exercicios de Ordenar unidades, completar textos, relacionar textos, discriminar información, etc.

Comprensión lectora

(Prácticas de lectura intensiva)

Fondo lector é un programa online de desenvolvemento da lectura comprensiva dirixido a alumnos que se atopan na fase de aprendizaxe lector e sobre todo a aqueles con problemas de comprensión lectora. Consta de tres niveis: básico, intermedio e avanzado. Os exercicios son do seguinte tipo:

Ordenar as palabras dunha frase
Ordenar unha secuencia de frases
Responder a preguntas dunha lectura
Relacionar unha palabra co seu sinónimo
Relacionar unha palabra con seu antónimo
Atopar unha palabra que non garda relación coas demais

Fichas de Comprensión lectora interactivas, CEIP de LORETO, Fonte: Servicio de Inspección de Sevilla. Interactividad: Rafael González Moreno (2013), C.E.I.P. “Ntra. Sra. de Loreto” – Dos Torres (Córdoba). Colección de 100 fichas de comprensión lectora para cubrir online.

Comprensión lectora, colección de 100 fichas con textos e preguntas para cada un dos ciclos de primaria, para contestar online. Recollida na web do CEIP de LORETO.

 

Comentarios desactivados en Comprensión lectora, recursos para primaria

XoseDecembro 21st 2016Dificultades de aprendizaxeXose on in

A aprendizaxe da ortografía

A editorial BOIRA, a través da súa plataforma BOIRA FORMACIÓN  de vídeo-cursos gratuitos online para docentes, publica un curso de mellora da ortografía, dirixido por Daniel Gabarró, que promove a utilización de estratexias baseadas en PNL (Programación neuro-lingüística).

No enlace que segue figura a lista para acceder aos 14 vídeos que completan o curso:

http://boiraformacion.com/dominar-la-ortografia-sin-esfuerzo.html

O manual coa fundamentación e proposta metodolóxica para docentes en:

Buena ortografía sin esfuerzo con PNL, de Daniel Gabarró e Conxita Puigarnau, pdf de 90 páxinas.

Cadernos para alumnos/as:

Buena ortografía sin esfuerzo (Caderno para traballar no ciclo inicial de primaria), en pdf, 35 páxinas, de Daniel Gabarró.

Buena ortografía sin esfuerzo (Caderno para traballar no ciclo medio de primaria), en pdf, 32 páxinas, de Daniel Gabarró.

Outros enlaces que ofrecen unha visión complementaria sobre a aprendizaxe da ortografía en:

http://www.reglasdeortografia.com/introduccion.html

http://reglasdeortografia.com/ortoindice.html

Comentarios desactivados en A aprendizaxe da ortografía

XoseAbril 13th 2015Dificultades de aprendizaxe, Recursos para a aulaXose on in

Matemáticas: mellora do cálculo con metodoloxías orientais

Recollemos esta noticia do xornal El País, co título: Disciplina y cálculo orientales para mejorar en matemáticas, onde nos invitan a coñecer 4 métodos para a mellora do cálculo baseados en metodoloxías asiáticas, onde prevalece o uso do ábaco. Os alumnos asiáticos son os que mellores puntuacións obteñen en PISA na área de matemáticas, pero tamén bos resultados noutras áreas.

Os métodos, xa comezados a implantar en España, son:

Kumon

Aloha METAL Arithmetic

UCMAS

Smartick (web online española)

Aproveito para engadir unha excelente páxina elaborada por Juan García Moreno, DIDACTMATIC PRIMARIA, un conxunto de “obxectos virtuais de aprendizaxe” que pretenden integrar as TICs con fundamento didáctico na ensinanza das matemáticas, baseada na ATENCIÓN Á DIVERSIDADE, a análise crítica do currículo, o desenvolvemento de competencias e o fomento da CREATIVIDADE.

Comentarios desactivados en Matemáticas: mellora do cálculo con metodoloxías orientais

ruagalegoAbril 2nd 2013Dificultades de aprendizaxeruagalego on in

Mellora da competencia lectora: recursos TIC

Aplicación LEA (Lectoescritura Adaptada), de Juan García Moreno, do CEIP Blas Infante, en Lebrija, Sevilla. Ten por obxectivo facilitar a aprendizaxe, semidirixida ou autónoma, das competencias lectoras e escritoras básicas, tanto na súa fase inicial como nas de afianzamento. Ver información didáctica sobre esta aplicación.

Aplicación ALE (Axuda á Lectoescritura), Aplicación desenvolvida pola Junta de Andalucía na que se presentan varias actividades de ortografía, lectura, escritura e vocabulario.  Autores: Francisco López Hijano y Francisco Vega Sepúlveda.

Ayudaalalectoescritura

 

Dende o banco de recursos de Educarex, da Junta de Extremadura, traemos un par de recursos TIC para traballar a aprendizaxe da lectura, a mellora da velocidade lectora e, en último termo, a comprensión de textos e a competencia lectora. Estes recursos están elaborados partindo da filosofía de Glenn Doman, e  son:

MÉTODO INTERACTIVO DE LECTURA FUNDAMENTADO NA FILOSOFÍA DE GLENN DOMAN (Primeiro e Segundo Ano),  elaborado por Santiago Ortiz, Antonio Vega e Diego Guerrero. Recoméndase ler o manual antes de comezar a utilizar a aplicación. O programa completo estrutúrase en 3 cursos de 30 semanas de duración cada un. Dun xeito progresivo o alumno/a irá adquirindo velocidade lectora e desenvolvendo a habilidade lectora.

Aplicación para mellorar a competencia lectora, de Santiago Ortiz, Diego Guerrero e Santiago Campo. Permite ler tanto palabras como textos á velocidade que nós lle indiquemos previamente. Ten unha proba de velocidade lectora e é totalmente configurable de xeito que permite crear listas de palabras e textos a gusto do usuario. Tamén dispón dun manual moi completo.

 Á parte do anterior, outro enlace para educación primaria, con Actividades para mellorar a comprensión e a velocidade lectoras, e a habilidade visual, na web do C.E.I.P. “Benedicto XIII”, de Illueca (Zaragoza). Na mesma web podemos atopar Actividades para a maduración lectora en educación infantil.

Outro máis é a web Reglas de Ortografía, onde ademais de traballar este tema tamén ten probas de velocidade lectora e de comprensión, con textos adaptados aos diferentes ciclos de educación primaria.

No blog Aula de apoyo: pase sin llamar…  publican un artigo que recompila recursos variados para atender todas as dimensións da mellora da velocidade e fluidez lectora.  Destacan os exercicios, fichas e actividades online para mellora da velocidade lectora publicadas na web Psicologoescolar.com

Na web Logopedia escolar en Asturias atopamos outra recompilación de recursos para a aprendizaxe da lectoescritura.

A recompilación máis completa e extensa que atopei está no blog Segundo Y Tercer ciclo primaria (3º – 4º y 5º) : ejercicios, recursos y actividades. (O blog de Hiara).

Comentarios desactivados en Mellora da competencia lectora: recursos TIC

ruagalegoOutubro 19th 2012Dificultades de aprendizaxe, Recursos para a aularuagalego on in

Discalculia

A discalculia é o nome co que nos referimos ás dificultades na aprendizaxe das matemáticas.

Presentamos uns enlaces que nos ofrecen información sobre a discalculia, como poder diagnosticala e suxestións de traballo co alumnado que presenta esta dificultade na aprendizaxe das matemáticas.

Discalculia: Artigo na Wikipedia

Discalculias: Perspectivas y aspectos psiconeurológicos
Autor: Dr. Sergio Dansilio  pdf (27 páxinas)

La Discalculia: web de Josep M Serra Grabulosa

A discalculia, artigo na web El rincón de AL

Trastorno de cálculo (Discalculia), na web Psicodiagnosis, de Sergi Banús Llort (Psicólogo clínico infantil)

Discalculia, en http://mural.uv.es/maluimu/discalculia.htm

Discalculia, la dislexia de los números, en Eroski Consumer

Formas divertidas de aprender matemáticas, en Eroski Consumer.

Presentación en Slideshare, de Victoria Murat.

Discalculia from entornos

 

 

Ver recursos web interesantes  para traballar co alumnado nos seguintes enlaces:

Maremáticas, actividades de matemáticas ambientadas no mundo mariño, para primeiro ciclo de primaria, de José Juan Eiras Sánchez. En lingua galega, en Abalar.

Metamodelos TIC  Centrado na resolución de problemas

Así calculamos en mi cole,  Actividades de cálculo, dando primacía ao pensamento e a expresión oral do mesmo.

Matemáticas Primaria, recurso multimedia destinado ao ensino e aprendizaxe do currículo da área de matemáticas na educación primaria.

Matemáticas máxicas, curiosidades matemáticas moi atractivas para o alumnado.

Winmates, moitos exercicios de cálculo mental e resolución de problemas, con niveis adaptados ao éxito dos alumnos/as.

Aula de Mate,  recompilación de xogos matemáticos (sudokus, tangram, cadrados máxicos, criptogramas, etdc.)

Contidos Educativos Dixitais, Junta de Extremadura

Comentarios desactivados en Discalculia

ruagalegoSetembro 26th 2012Dificultades de aprendizaxe, Recursos para a aularuagalego on in

Estimulación da linguaxe oral

Parécenos moi boa esta presentación en diapositivas de Slideshare, que resume dun xeito bastante completo, e acompañándose de viñetas de Mafalda, as recomendacións máis xerais e básicas para a estimulación da linguaxe oral dos nenos/as.

 
Unha lista de recomendacións xerais elaborada no CRA de Bergondo:
  • Adicar un tempo diario a falar cos fillos. Os pais, dende o entorno familiar, poden estimular a linguaxe oral dunha maneira lúdica.
  • Deixar que o/a neno/a se exprese á súa maneira. Se comete erros cando fala non debemos rirnos, o máis recomendable é ampliar e reorganizar as súas expresións dándolle un modelo correcto.
  • Escoitar ao/á neno/a cando fala sen interrumpirlle e acostumalo/a a que saiba escoitar. (…) (Ver o artigo completo neste enlace)

Tamén están resumidas na seguinte imaxe recollida na web do mesmo colexio:

Na web do CEIP Terra Chá hai unha serie de orientacións máis globais, orientadas tamén ao profesorado, que inclúen exercicios de respiración e sopro, exercicios linguais e labiais, atención e concentración, memoria visual, etc.

Por último, e xa claramente dirixido ao profesorado, temos esta presentación en Slideshare sobre Prevención de dislalias e estimulación da linguaxe oral en educación infantil:
Prevencion de dislalias

Comentarios desactivados en Estimulación da linguaxe oral

XoseXaneiro 17th 2012Dificultades de aprendizaxe, Orientación a pais e naisXose on in

Dislexia

“A dislexia é un transtorno de orixe neurobiolóxica, que ocasiona gran parte dos fracasos escolares. Maniféstase na dificultade para a lectura, escritura, problemas de orientación espacial e temporal, en ocasións pode afectar no cálculo e lóxica matemática, e tamén existen nenos disléxicos que presentan problemas a nivel motriz. A dislexia é independente de calquera causa intelectual, cultural e emocional, e dase con nenos/as que posúen unha intelixencia adecuada e unha escolarización convencional”. Ver na Páxina web oficial de DISFAM (Asociación Dislexia e Familia)

Un artigo moi completo coa definición, causas, diagnóstico e tratamento é o seguinte: Dislexia: Información, Diagnóstico y Tratamiento de la Dislexia, publicado en Psicopedagogía.com

Atopamos unhas recomendacións sinxelas de como actuar a nivel familiar e escolar na web da Asociación 

Na web de Ladislexia.net atopamos moita información útil, ver especialmente “artigos máis lidos”.

Protocolos de identificación de alumnos con DISLEXIA. Inclúe propostas de adaptacións metodolóxicas e distintas páxinas de información

Máis recursos no blog PROFE DE AL

 

Documental  sobre dislexia, PALABRAS AL VIENTO, realizado polo equipo de DOCUMENTOS TV

 

Comentarios desactivados en Dislexia

XoseAgosto 14th 2011Dificultades de aprendizaxeXose on in