Archive for the 'TEA (Autismo)' Category

Cartel con orientacións para alumnado con TEA

CARTEL PUBLICADO POLO GRUPO DE TRABALLO “ELABORACIÓN DE MATERIAIS PARA ALUMNADO CON TRASTORNO DO ESPECTRO AUTISTA”, do CEIP de TIRÁN (Moaña).

(Pinchando na imaxe accedemos ao cartel en pdf).

Comentarios desactivados en Cartel con orientacións para alumnado con TEA

XoseAbril 2nd 2014TEA (Autismo)Xose on in

Trastornos do espectro autista

Os trastornos do espectro autista teñen en común tres rasgos: por un lado, unha alteración na sociabilidade, segundo, unha alteración na comunicación, tanto verbal como non verbal, e en terceiro lugar uns intereses restrinxidos. Sen embargo, pode existir unha variabilidade moi ampla nestes rasgos, dende situacións leves a outras moi severas.

Resulta moi importante levar a cabo un diagnóstico precoz e unha intervención temperá, pois esta mellora nunha porcentaxe moi significativa o desenvolvemento do neno/a.

Un vídeo introdutorio a esta temática atopámolo no programa de Debates de TVE2, con data de setembro do 2010.

Para todos La 2 – Debates: El autismo

Nos documentos que se relacionan obtemos información de interese:

Autismo diario, web sen ánimo de lucro, orientada a difundir información relativa ao Autismo, Síndrome de Asperger, Trastorno Xeneralizado do Desenvolvemento “TXD”, Trastornos do Espectro Autista (TEA) e Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad “TDAH”. Conta con artigos elaborados por investigadores de prestixio.

El sonido de la hierba al crecer, blog de Anabel Cornago (coñecida como a nai de Erik, un neno con síndrome autista). Estimulación en autismo paso a paso. Moi completo, con moitas actividades de estimulación secuenciadas por áreas.

Teoría de la mente, blog de Anabel Cornago, dedicado ao seu libro “Manual de teoría de la mente para niños con autismo”.

Guía de intervención dirigida al alumnado con autismo, editada pola federación de autismo de Castela e León. Inclúe: Concepto e características dos alumnos con autismo; Pautas, modelos, adaptacións e niveis de intervención educativa; Necesidades e propostas concretas na aula. Publicación en pdf, de 40 páxinas.

ANA, Asociación Navarra de Autismo, Pautas para traballar a conversación con nenos con autismo.

Intervención precoz en autismo, artigo de Joaquín Fuentes, 11 páxinas.

La intervención temprana en el autismo: estudio de un caso, de López Ben , Isabel; Ameneiros García , Oscar; Fontán Mayobre, Victoria; Lorenzo Conde,
Josefa; Sánchez Novo, V.; Buceta Cancela, Ma José. Comunicación a congreso, 8 páxinas.

Outro vídeo recollémolo do programa Documentos TV, emitido por TV2 o día 2 de decembro do 2012 e que leva por título “O labirinto autista”.

 

Para realizar screening do Síndrome de Asperger existen varias escalas:

Test Infantil do Síndrome de Asperger (CAST) 

Escala Australiana para o Síndrome de Asperger (ASAS)

Comentarios desactivados en Trastornos do espectro autista

XoseDecembro 13th 2012TEA (Autismo)Xose on in